Schadeclaims tegen Deloitte en M. Meurs

Klik hier voor de incidentele conclusie van dupliek

1. in de bevoegdheidsincidenten;

2. in het voorwaardelijke vrijwaringsincident;

alsmede

Akte in de hoofdzaak

houdende wijziging van eis