Schadeclaims tegen accountants kansrijker

Schadeclaims tegen accountants kansrijker

Het beursfonds Landis ging, na een aantal misleidende jaarrekeningen te hebben geproduceerd, in 2002 failliet. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door Ernst & Young. Om een accountant met succes aansprakelijk te kunnen stellen moet je aantonen dat de goedgekeurde jaarrekeningen misleidend waren maar ook dat de accountant controlefouten heeft gemaakt. Daarvoor is het nuttig (en vaak noodzakelijk) een klacht bij de Accountantskamer in te dienen.

Goedkeuren van jaarrekening zonder controle is gunstig voor schadeclaim tegen accountant

Ernst & Young had de laatste jaarrekening van Landis al goedgekeurd voordat de “controle” was voltooid. Dat gebeurt niet dagelijks en is een zeer gunstige omstandigheid bij het indienen van een klacht en een schadeclaim tegen een accountant.

Geduld kan tot hogere schadevergoeding leiden

Terwijl in de tuchtzaak tegen E&Y het hoger beroep nog liep schikte de accountant (lees: de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van E&Y) al voor € 11,5 miljoen met curatoren van Landis. Op 9 juli 2013 bleek uit het hoofdartikel van het FD dat Ernst & Young ook nog apart geschikt heeft met de bankiers van Landis. Die schikking was ruim € 50 mln groot. De vorderingen van de banken waren niet 4,5 keer maar slechts 3 x zo groot als de vordering van curatoren. Het vergoedingspercentage voor de banken was dus anderhalf keer zo hoog als voor curatoren. Dat hebben de banken vermoedelijk te danken aan hun iets grotere geduld.

Bestuurders claimen ook schadevergoeding van de accountant

Ook bestuurders en commissarissen van Landis, die onlangs zelf zijn veroordeeld tot een schadevergoeding van € 25 miljoen, willen dat bedrag op E&Y verhalen omdat ze, volgens eigen zeggen, op de accountant hadden vertrouwd. Met betrekking tot commissarissen zou dat mogelijk zijn maar voor directieleden is dat juridische onzin. Een veroordeelde inbreker kan ook niet stellen dat een politieagent schuldig is aan zijn inbraak omdat die hem te laat heeft gearresteerd. Net zo min kan een directielid klagen over het feit dat een accountant door hem zelf vervalste cijfers heeft goedgekeurd.

Claimklimaat in Nederland verbeterd

Het claimklimaat in het algemeen, ook jegens accountants, is in Nederland de laatste jaren aanmerkelijk verbeterd. De rechterlijke macht schrikt niet meer van claims van tientallen of honderden miljoenen euro’s. Om van het verbeterde klimaat gebruik te kunnen maken blijft het noodzakelijk een sterke zaak te hebben en een goede tuchtklacht in te dienen. Wanneer de accountant een deel van de controle niet eens heeft uitgevoerd, hetgeen ook bij cliënten van SOBI voorkomt, is een schadeclaim aanzienlijk sterker. Maar ook onjuist uitgevoerde controles zijn een goede basis voor een succesvolle klacht. Dat bleek onder meer uit de succesvolle tuchtklacht van SOBI tegen Deloitte in de Ahold zaak toen de accountant de jaarrekening van de Amerikaanse dochter US Foodservice onjuist had gecontroleerd.

Geef een antwoord