Samenwerking voormalige Prowi eigenaar met curator en bankier.

Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van kosten en opbrengsten. Overeengekomen is dat de curator en Gerard Korver voor de formele incasso zorgdragen.
Op 16 mei 2008 zijn het in Hengelo gevestigde VOF Prowi en de directieleden Bert Plattje en Marcel Schoolkate tezamen met de voormalige directieleden Hennie Crans en Hennie Leusink gedagvaard voor de rechtbank Almelo. Er is voor € 650.000 beslag gelegd op de banktegoeden van VOF Prowi, bij de belangrijkste klanten Bart Smit BV en Marskramer BV en op vorderingen die de heren op hun eigen vennootschappen hebben.
De pas gestarte civiele procedure is gebaseerd op faillissementsfraude waarvoor het viertal sinds januari 2007 ook in een strafprocedure voor de rechtbank Almelo is betrokken. Financieel directeur Plattje heeft het faillissement van Prowi BV in 2002 veroorzaakt door valse stukken op te stellen en aan de toenmalige bankier ter beschikking te stellen en door de liquiditeit te verminderen. Na het faillissement kocht het viertal bijna alle activa van de curator. De curator had geweigerd de onderhanden werken (voornamelijk bij Bart Smit en Marskramer BV) te verkopen. Desondanks heeft VOF Prowi die onderhanden werken bij Bart Smit en Marskramer BV gefactureerd en geïncasseerd. Dat leidde tot een tijdelijke winstexplosie bij VOF Prowi. De FIOD heeft over deze faillissementsfraude aan het Openbaar Ministerie gerapporteerd. Die rapportage heeft geleid tot een nieuwe strafzaak tegen het viertal en nu dus ook tot een civiele claim. Leusink was reeds in 2006 door de rechtbank Almelo tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld wegens oplichting. Ook de betrokken advocaat Mr. Kroon van kantoor Damsté is toen strafrechterlijk veroordeeld.
SOBI had de FIOD al eerder op het spoor van de faillissementsfraude gezet, waarna de curator formeel aangifte heeft gedaan.