Samenstelling van de Raad van Tucht voor klacht tegen Deloitte/Ahold

16 nov 2006

De Kamer van de Raad van Tucht die de klacht tegen Deloitte/Ahold zal behandelen is als volgt samengesteld:
mr. B.P.H.M. van den Wildenberg (voorzitter),
drs. H. den Boer RA,
de heer W. de Bruijn RA,
de heer C.Chr. Doolhoff RA,
de heer P.A.S. van der Putten RA, leden
en mr. P. Rijpstra (secretaris).

Het is een zeldzaamheid dat de kamer uit vijf personen bestaat. Een samenstelling van drie personen is gebruikelijk.
Deloitte wordt verdedigd door drie advocaten onder leiding van Mr H. Beckman, die vroeger zelf ook accountant is geweest.

Geef een antwoord