Rechtbank onderzoekt rol de Nederlandse Bank niet

Rechtbank onderzoekt rol de Nederlandse Bank niet

13 jul 2011 –

De Nederlandse Bank heeft recht op € 3,5 miljard uit de boedel van DSB. Dit heeft de rechtbank Amsterdam hedenochtend bepaald in een procedure die DNB tegen de stichting Hypotheekleed en de Stichting Centralebankclaim had aangespannen. Beide stichtingen hadden de vordering van De Nederlandse Bank, tijdens de crediteurenvergadering van 10 december 2010, voor een bedrag van € 1,3 miljard bestreden omdat zij van mening zijn dat De Nederlandse Bank door haar falen als toezichthouder schadeplichtig was jegens DSB. De rechtbank heeft beslist dat het recht om de vordering van DNB te betwisten, slechts aan curatoren toekomt en niet aan individuele schuldeisers. Curatoren hadden tijdens de crediteurenvergadering echter geen kritiek op De Nederlandse Bank naar voren gebracht.

Door de beslissing van de Amsterdamse rechtbank wordt het falen van De Nederlandse Bank voorlopig niet door een rechter onderzocht. Hypotheekleed en Centralebankclaim verwachten niet dat curatoren dit falen aan de orde zullen stellen. Beide stichtingen betreuren de uitspraak en beraden zich over de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Amsterdams Gerechtshof.

Bilthoven, 13 juli 2011

Pieter Lakeman
voorzitter Hypotheekleed
voorzitter Centralebankclaim

Geef een antwoord