Reactie van De Nederlandsche Bank op onderzoeksrapport van SOBI 10 nov 2011

Onderwerp

Reactie van De Nederlandsche Bank NV op uw brief van 7 oktober 2011

Geachte heer Lakeman,

Bij brief van 7 oktober 2011 zond u De Nederlandsche Bank NV (DNB) een rapport toe dat SOBI heeft opgesteld ten behoeve van de Stichting Hypotheekleed. Het rapport betreft de jaarrekeningen 2005-2008 van DSB Bank N.V. In uw brief hebt u ons verzocht u te laten weten welke tekortkomingen bedoeld rapport naar de opvatting van DNB heeft.

Hierbij berichten wij u dat wij geen reden zien op bedoeld rapport te reageren. De inhoud ervan komt wat DNB betreft geheel voor rekening van SOBI. DNB kan daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen, en zij onthoudt zich dan ook van commentaar. Hieraan mag niet de conclusie worden verbonden dat DNB op enigerlei wijze instemt met het rapport en zij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de inhoud van het rapport te bestrijden in een eventuele procedure.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

 

Hoogachtend,

mr. R.F.Luberti

divisiedirecteur


 

 

 

Klik hier voor de reactie van DNB

Geef een antwoord