Reactie Ernst & Young op jaarverslagen DSB Bank N.V.

Stíchting SOBI
t.a.v. de heer P. Lakeman
SoesdijksewegZuid 259
37T2 AE BILTHOVEN

Rotterdam, 22 november 201 1 NE/NW 055
Betreft: rapport SOBI met betrekking tot de jaarrekeningen 2005-2008 van DSB Bank

Geachte heer Lakeman,
ln uw brief d.d. 6 oktober jl. stelde u Ernst & Young Accountants LLP in de gelegenheid te
reageren op bovengenoemd rapport. Hiermee deel ik u namens Ernst & Young Accountants
LLP mee dat wij in dit stadium geen aanleiding zien om een reactie te geven. Overigens delen
wij u mee dat wij de inhoud van het rapport niet onderschrijven.

Hoogachtend,

Ernst & Young Nederland LLP_
mr. N.O.M. Evers
Juridische Zaken

Klik hier voor de reactie van Ernst & Young

 

Geef een antwoord