Rabobank moet boeten voor rentemanipulatie

De Rabobank moet € 774 miljoen boete betalen wegens manipulatie van de rente. € 70 miljoen gaat naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat is niet veel. Amerikaanse en Britse toezichthouders krijgen ruim 10 keer zoveel, namelijk € 704 miljoen. De rentemanipulatie had gevolgen voor spaarders en houders van rentederivaten. SOBI betreurt het dat de boetes aan de bank worden opgelegd en niet aan de bestuurders. Hoewel de boetes indruk maken zijn ze niet effectief om misstanden te bestrijden zolang de rechtspersoon ze moet betalen.

Niet voor eigen gewin

De Rabobank erkent dat 30 van haar handelaren zes jaar lang de Libor en Euriborrente hebben beïnvloed maar zij deden dit volgens de Rabobank voor eigen gewin. Dat kan niet waar zijn. We hebben het over werknemers van de Rabobank die werkten vanuit Rabo kantoren. Wanneer die mensen alleen hun eigen zaakjes behartigd zouden hebben, zouden zij van de Rabobank een gratis kantoortje hebben gehad en voor eigen gewin de reputatie van de Rabo hebben beschadigd. Zulke mensen laat je niet vrijuit gaan met hun bonussen, wat echter wel is gebeurd.

Want waarom zijn die bonussen indertijd aan de handelaren toegekend? De Rabobank kent geen bonussen toe aan mensen die gratis in een Rabo kantoortje hun eigen zaken doen  omdat zij zo goed voor zich zelf hebben gezorgd. Die bonussen kunnen uitsluitend zijn toegekend omdat de betreffende handelaren stevige winsten voor de Rabobank hebben gemaakt. Anders zou de Rabobank zonder enige verplichting giften aan vriendjes hebben uitgedeeld. En dan rijst de vraag of er in de top van de Rabobank niet mensen met de handelaren hebben mee gelift.

Zwijggeld mag gehouden worden

Ook het feit dat de met oplichtingspraktijken verdiende bonussen niet terugbetaald hoeven te worden maakt de stelling dat de 30 handelaren alleen voor zichzelf werkte uiterst ongeloofwaardig. Die bonussen vallen onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Wanneer de Rabobank de bonussen in civiele procedures zou terugeisen zouden de handelaren zich verweren met de stelling dat zij juridisch recht hebben op de bonussen. Ze zouden ook kunnen aantonen hoeveel de Rabobank met de rentemanipulaties had verdiend. En waarschijnlijk ook dat de top van de Rabo van de praktijken afwist. Het niet opeisen van de bonussen kan daarom uitgelegd worden als het betalen van zwijggeld.

Geef een antwoord