Publicatie misleidende cijfers vóór faillissement

Publicatie misleidende cijfers vóór faillissement

Het kan om uiteenlopende redenen voor de directie van een onderneming aantrekkelijk zijn een andere onderneming tegen een veel te hoge prijs aan te kopen. In zo’n geval ligt het voor de hand de prestaties van de overgenomen onderneming in de eigen jaarrekening te hoog weer te geven, zodat de aandeelhouders niet direct door hebben wat gaande was. Door het flatteren van jaarrekeningen en tussentijdse resultaten worden echter ook handelskredieten misleid. Op basis van te gunstige ogende cijfers blijven leveranciers leveren waarna plotseling blijkt dat de onderneming failliet is en de handelscrediteuren hun geld kwijt zijn. In sommige gevallen kunnen schuldeisers buiten het faillissement en buiten de curator om hun schade op de directieleden verhalen. Of de directieleden moeten privé een redelijk eigen vermogen hebben, of de betreffende vennootschap moet voor haar bestuurders (en eventueel commissarissen) een beroeps aansprakelijkheidsverzekering hebben. Wanneer dat het geval is kan het zinvol zijn de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement te laten onderzoeken. SOBI kan dat voor u doen.

Voor een vrijblijvend gesprek/advies kunt u  mij telefonisch, per fax of per email, benaderen:

Pieter Lakeman – Advies & Onderzoek – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI

Wanneer u vragen heeft kunt u bellen via 030 225 01 02, mobiel: 06 – 38150576 (Pieter Lakeman) of mailen naar info@sobi.nl

Geef een antwoord