Proces Leaseverlies Lakeman beëindigd

Leaseverlies, dat enkele jaren geleden een proces tegen Dexia voerde met als eis dat alle 89, ooit door Legio Lease en Dexia verspreide brochures misleidend zouden zijn geweest, heeft enkele jaren geleden een schikking getroffen met Dexia. SOBI en Lakeman hadden zich in die procedure gevoegd omdat Lakeman in 1995 en 1996 de eerste acht brochures van Legio Lease had gecontroleerd en, na tientallen wijzigingen te hebben laten aanbrengen, goedkeurde. Uit het arrest van de Hoge Raad in juni 2009 in de Dexiazaak volgt dat de door Lakeman gecontroleerde brochures niet misleidend waren. De procedure tegen Leaseverlies is daarom in augustus 2009 beëindigd.

 

Na de uitspraak van de Hoge Raad bracht DSB-directeur Hans van Goor bij een uitzending van TROS Radar naar voren dat Lakeman achter de aandelenlease had gestaan, daarmee suggererend dat Lakeman had meegewerkt aan het benadelen van honderdduizenden aandeelhouders door leaseconstructies aan te bevelen waarmee men met grote restschulden kon blijven zitten. Dat is – zoals reeds enkele jaren op deze website te lezen valt – niet juist.

Kort samengevat zijn de feiten als volgt. In de in 1995 en 1996 door Lakeman goedgekeurde brochures werden producten beschreven waarmee geen restschuld kon worden opgebouwd. De rente op leningen was fiscaal aftrekbaar. De leasecontracten in de door Lakeman goedgekeurde brochures leverden al winst op wanneer de beurskoers, afhankelijk van het product, tussen de 3,3 en 6,6%  per jaar zou stijgen (het door DSB verkochte product Hollands Welvaren leverde pas winst op wanneer de beurskoers vijf jaar lang 22% per jaar zou stijgen).

 

Lakeman gaf geen advies, maar verklaarde slechts dat de brochure voldoende en eerlijke  informatie gaf. Doordat de aandelen in 1995 en 1996 goedkoop waren, voorzag Lakeman een behoorlijke waardestijging. De actuele beurskoersen bepalen mede de kwaliteit van het leaseproduct. Iedereen of vrijwel iedereen die inschreef op producten waarvan de brochures door Lakeman waren goedgekeurd, boekte winst. Lakeman schat de winst van alle inschrijvers bij elkaar op meer dan ƒ 300.000.000. Hij ontving van Legio Lease ƒ 25 per verkocht contract. Dat was in 1995 en 1996 bij elkaar ongeveer € 500.000.