Pleidooien tegen Deloitte op 2 december 2009

De rechtbank Amsterdam heeft de pleidooien in de civiele procedure en de collectieve actie van SOBI en de Stichting AHDeloitteclaim tegen Deloitte Nederland, Deloitte US en Michiel Meurs (ex financieel directeur van Koninklijke Ahold NV) vastgesteld op 2 december 2009. Het pleidooi was aangevraagd door Deloitte US en Michiel Meurs. De pleidooien hebben slechts betrekking op het zogenaamde bevoegdheidsincident dat door Deloitte Nederland, Deloitte US en Michiel Meurs is opgeworpen.
Het incident houdt in dat Deloitte en Michiel Meurs van mening zijn dat de rechtbank Amsterdam niet bevoegd is over de claim van SOBI en de Stichting AHDeloitteclaim te oordelen omdat de Amsterdamse rechtbank een Nederlandse rechtbank is. Deloitte en Michiel Meurs zijn van mening dat alleen een Amerikaanse rechtbank kan oordelen over de schadeclaim die Nederlandse aandeelhouders tegen Nederlandse (en Amerikaanse) externe accountants hebben ingediend wegens het goedkeuren van een in Nederland vastgestelde en in Nederland gepubliceerde jaarrekening van een Nederlandse vennootschap (in de Nederlandse taal).
SOBI en de stichting AHDeloitteclaim zijn van mening en dat de Amsterdamse rechtbank wel bevoegd is. Dat standpunt zal naar voren worden gebracht door de advocaat Mr. Olav Heuts en Pieter Lakeman, de voorzitter van SOBI.