Pleidooien hoger beroep eerste tuchtklacht Deloitte

Dinsdag 18 maart 2008 wordt het hoger beroep behandeld van de klacht van SOBI tegen Deloitte. De klacht betreft goedkeuring van de jaarrekeningen van Koninklijke Ahold NV over de jaren 1997 tot en met 2001.
De zitting vindt plaats in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag.
De zitting is openbaar en begint om 10:00 uur.