Pleidooi – 9 october, 2014, 13.30 uur Rechtbank Amsterdam – inzake Pharma Bio Research – Ineke Jonkman tegen de ABN Amro

Hedenmiddag, 9 october, 2014, 13.30 uur, is er een pleidooi bij de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg) inzake Pharma Bio Research – Ineke Jonkman tegen de ABN Amro:

Jan en Ineke Jonkman waren eigenaar en directeur van Pharma Bio Research International dat alle grote farmaceutische industrieën als klant had. In september 1998 had de ABN Amro een nieuw krediet verstrekt. Omdat Professor Jan Jonkman zich wilde concentreren op wetenschap en commercie kreeg Boer & Croon in januari 1999 opdracht een nieuwe directeur voor de dagelijkse leiding te zoeken. Vrijwel direct na dat Boer & Croon de opdracht had aanvaard startte de ABN Amro een onderzoek om na te gaan of het bedrijf naar Bijzondere Kredieten overgebracht zou moeten worden. Kort voor 11 maart werd Pharma Bio Research naar Bijzondere Kredieten overgebracht. Op 12 maart eiste Boer & Croon dat Jan en Ineke Jonkman als statutair directeur zouden aftreden, een Raad van Commissarissen zouden instellen waarin ook Staatsen zou worden opgenomen en hun aandelen zouden certificeren. Jan en Ineke Jonkman weigerden aan deze eisen te voldoen. Vervolgens deelde Schmittmann op 14 april mee dat de bank het krediet zou opzeggen wanneer Boer & Croon zich als interimmanager zou terugtrekken. Hij voegde daaraan toe dat Boer & Croon zich zou terugtrekken wanneer Jan en Ineke niet als statutair directeur zouden aftreden. Onder druk van de dreigende kredietopzegging zwichtten Jan en Ineke Jonkman voor de wensen van Schmittmann en Staatsen en traden zij af als statutair directeur. Ondanks het feit dat aan alle eisen van de bank was voldaan zei deze toch het krediet op met als redegeving dat niet aan haar eisen was voldaan.

Geef een antwoord