Persbericht – Belangenstichtingen waarschuwen Dijsselbloem tegen onjuistheden in ABN AMRO prospectus

Belangenstichtingen waarschuwen Dijsselbloem tegen onjuistheden in ABN AMRO prospectus

Amsterdam 12 november 2015 – In het deze week uitgebrachte emissieprospectus van ABN AMRO worden de (claim)risico’s als gevolg van de sinds 2002 door deze bank aan het MKB verkochte renteswaps volstrekt onvoldoende benoemd. Dat stellen de voorzitters Pieter Lijesen van Stichting Renteswapschadeclaim en Pieter Lakeman van Stichting Swapschade. Zij menen dat niet is voldaan aan de verplichting om in een prospectus de belangrijkste risico’s te tonen. Mede omdat de AFM heeft vastgesteld dat ABN AMRO bij de verkoop van renteswaps onzorgvuldig heeft gehandeld bestaat de kans op miljardenclaims.

De beide stichtingen hebben Minister Dijsselbloem per brief gewaarschuwd voor mogelijke schadeclaims van met name Amerikaanse aandeelhouders op basis van het ernstig tekortschietende prospectus van de ABN AMRO.

Door renteswaps te verkopen hebben alleen al MKB-ers in de loop der jaren in totaal zo’n drie miljard euro verloren. Daarnaast heeft de bank ook vergelijkbare bedragen verdiend door de verkoop van renteswaps aan woningcorporaties, universiteiten en andere semi overheidsinstellingen.

Het risico op miljardenclaims tegen de bank is verder vergroot doordat de AFM oordeelde dat ABN AMRO onzorgvuldig heeft gehandeld bij de verkoop van de claims aan het MKB. De beide stichtingen opereren namens een groeiend aantal bedrijven en instellingen die door het afsluiten van renteswaps gedupeerd zijn. Volgens de voorzitters Lijesen en Lakeman melden zich nog steeds nieuwe gedupeerde aan.

Noot voor de Redactie:

Stichting Swapschade                                    Stichting Renteswapschadeclaim

Pieter Lakeman                                             Pieter Lijesen

030-6622337                                                 0648258888

06-38150576