Persbericht: Aangifte van oplichting tegen bestuurders Facultatieve en Henry Keizer c.s.

P E R S B E R I C H T

Aangifte van oplichting tegen bestuurders Facultatieve en Henry Keizer c.s.

16 mei 2017 – Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft bij de Hoofdofficier van Justitie in Den Haag aangifte gedaan tegen bestuursleden van de Facultatieve. Hij beschuldigt hen van oplichting. De strafklacht betreft vijf personen die in 2012 bestuurder van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie waren en vier bestuursleden van de BV Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ onder wie VVD-voorzitter Henry Keizer. Hij stelt dat met een warnet van verdichtselen voor het zittende management de weg is geëffend om de Facultatieve tegen een uitzonderlijk lage prijs te kopen.

Lakeman zegt dat Keizer c.s. externe deskundigen die voor een waardering van de onderneming moesten zorgen valse informatie hebben gegeven. Vervolgens hebben Keizer c.s. én het bestuur van de vereniging deskundigen opdracht gegeven belangrijke activa van de Beheermaatschappij buiten de waardering te houden. Zij hebben dit voor de Ledenraad, die over de verkoop moest beslissen, geheim gehouden. Het betrof verzekeringsactiviteiten en het Duitse vastgoed. “Door deze hoogst ongebruikelijke voorwaarde aan de deskundigen te stellen en deze voorwaarde voor de ledenraad geheim te houden hebben het bestuur van de Vereniging en de directie van de beheermaatschappij aan de ledenraad een valse voorstelling van zaken gegeven waardoor de Vereniging voor miljoenen euro’s werd benadeeld’, zo schrijft Lakeman aan de Hoofdofficier van Justitie.

Lakeman stelt in zijn aangifte dat de intrinsieke waarde van de verzekeringspoot eind 2012 ruim 10 miljoen euro bedroeg. Omdat ook de intrinsieke waarde van een 50-procents deelneming in Duits vastgoed met een waarde van 1,7 miljoen euro buiten de waardering moest worden gehouden, werd de Vereniging voor ca. 12 miljoen euro benadeeld. Lakeman: “Alles wijst op een bewuste politiek om de ledenraad te misleiden. Het bestuur moet er weet van hebben gehad dat Keizer c.s. probeerden de Vereniging op basis van onjuiste cijfers tegen een extreem laag bedrag in handen te krijgen.”

Het bestuur kreeg op 23 november toestemming van de ledenraad om haar  onderneming Beheersmaatschappij de Facultatieve Groep BV voor 12,5 miljoen euro aan Keizer c.s. te verkopen maar verkocht deze op 20 december 2012 voor € 30.000 aan de door Keizer c.s. opgerichte Facultatieve Groep BV.

SOBI-voorzitter Lakeman meent op basis van zijn de werkelijke cijfers dat niet alleen Henry Keizer maar ook de betrokken bestuurders van de Vereniging juridisch aangepakt moeten worden. Hij vraagt de Hoofdofficier van Justitie daarom hen wegens oplichting te vervolgen.

De tekst van de aangifte is te lezen op www.sobi.nl

Noot voor de redactie

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij SOBI-voorzitter Pieter Lakeman, telefoon 06-38150576 of lakeman@sobi.nl.