Pensioenfondsen en woningcorporaties benadeeld met rentederivaten

Pensioenfondsen en woningcorporaties zijn op meerdere manieren door banken benadeeld, bij voorbeeld door verkoop van onnodige rentederivaten, onnodige valuta-derivaten of als onrechtmatig optredende beheerders van pensioenfondsen. Dit laatste gebeurt soms door dochtermaatschappijen van banken die als pensioenbeheerders optreden en de belangen van de banken laten prevaleren boven de belangen van de pensioenfondsen. Dat gebeurt dan vaak door moeilijk verkoopbare aandelen of obligaties voor veel te hoge prijzen aan de pensioenfondsen te verkopen.
Wanneer u wilt opkomen voor de belangen van huurders en werknemers bij woningcorporaties of voor pensioengerechtigden, slapers of premiebetalers bij pensioenfondsen, heeft u behoefte aan een onafhankelijk en deskundig onderzoeksrapport. Omdat wantoestanden veelal in jaarverslagen zijn toegedekt die vervolgens door de grote accountantskantoren zijn goedgekeurd ligt het niet altijd voor de hand om aan een accountant te vragen die onderzoekingen te doen.

Geef een antwoord