Advies en Onderzoek

Twijfelt u aan de cijfers? Ook al zijn deze goedgekeurd door een accountant? Die twijfel is vaak zeer terecht. Maar het is soms moeilijk om de fouten precies aan te kunnen wijzen. Dan is het tijd om een deskundige te laten meekijken. Pieter Lakeman, oprichter en voorzitter van de Stichting SOBI, kan dat voor u doen. Lakeman is bekend geworden door zogenaamd grote zaken (DSB Bank, Ahold, KPN enzovoort) maar de meeste tijd besteedt hij aan concrete belangenbehartiging voor midden- en kleinbedrijf en particulieren.
Wanneer u twijfelt aan de cijfers en ook twijfelt aan de soliditeit van uw rechten en verplichtingen is het des te meer tijd een onderzoek te laten uitvoeren. In die gevallen moet er vaak een advocaat aan te pas komen. Echter, in tegenstelling met wat vaak gedacht wordt, moet de advocaat pas in een later stadium optreden.

Twijfelt u niet zozeer aan de cijfers maar aan de wijze waarop uw bedrijf of u zelf behandeld is? Ook dan is een onderzoek gewenst om uw belangen te behartigen.
Een bekend misverstand is dat al direct een advocaat geraadpleegd moet worden. Er zijn maar weinig advocaten die verstand van cijfers hebben (hoewel het aantal de laatste jaren wel toeneemt). Iedere professional treedt op volgens de normen van zijn groep. Een advocaat gaat soms op zoek naar een kansrijke procedure zonder al te veel aandacht te schenken aan de vraag in hoeverre die procedure (bij winst) tot het bereiken van het uiteindelijke doen lijdt.

De volgorde hoort te zijn:
1. Het onderzoek, door een deskundige die in cijfers thuis en geen belang heeft bij de vondst. Wanneer u overweegt het onderzoek door een accountant te laten uitvoeren moet u beseffen dat er meerdere valkuilen bestaan.
2. Het opstellen van een feitenrapport. Dat kan variëren van een kort rapport van enkele pagina’s tot rapport van 100 pagina’s. Met dit rapport kunt u slechts uw belangen behartigen wanneer zowel de cijfers als de juridische gevolgen van de onjuiste cijfers of door onjuiste handelingen duidelijk worden weergegeven.
3. In de derde fase moet een actieplan worden opgesteld. In deze fase van de strijd moet er ook een advocaat aan te pas komen. Die advocaat moet niet in zijn eentje het actieplan opstellen. Hij moet van alle in aanmerking komende juridische stappen iets over de slagingskans kunnen meedelen. In het algemeen is het moeilijk om uit de mond van een advocaat te vernemen hoe groot hij de slagingskans van een bepaalde juridische actie inschat. Soms krijgt u te horen dat dat er van afhangt, of dat de kansen tussen de 0% en de 100% liggen. Beide stellingen zijn juist. U heeft er alleen weinig aan. Vaak mag men blij zijn wanneer de advocaat durft te zeggen dat de slagingskans ze voor een bepaalde procedure kleiner dan 50% zijn. Bij het opstellen van een actieplan moet soms achterstevoren gerekend worden. Het uiteindelijke doel dat u wilt bereiken moet helder en duidelijk geformuleerd worden. Vervolgens moet gekeken worden (een stapje terug) van welke feiten of omstandigheden het uiteindelijk succes afhankelijk is. Wanneer die feiten of omstandigheden nog gecreëerd moeten worden moet daarvoor eerst actie ondernomen worden.
4. Wanneer het actieplan voltooid is en het gaat om grote (psychische of financiële) belangen is het soms aan te raden het actieplan nog eens door een derde te laten bekijken, bij wijze van second opinion. Wanneer het actieplan uiteindelijk wordt vastgesteld en een of meer civiele procedures zijn onderdeel van het plan, moet U een advocaat kiezen. Bij die keuze worden door particulieren maar ook door het MKB soms beginnersfouten gemaakt. Dat is niet te verwonderen omdat de meeste Nederlanders in hun hele leven nooit een advocaat nodig hebben, een klein aantal Nederlanders één keer in zijn leven een advocaat nodig heeft en slechts een zéér klein aantal meer dan één keer in zijn leven een advocaat nodig heeft. Het komt dus vaak voor dat men geen enkele ervaring met een advocatenkeuze heeft. Bij de advocatenkeuze moeten de volgende punten in acht worden genomen: niet zonder meer een advocaat nemen omdat een vriend of bekende goede ervaringen heeft met je advocaat. De tijd dat een advocaat op alle rechtsgebieden thuis is ligt al ver achter ons.

Wanneer u vragen heeft kunt u bellen via 030 225 01 02, mobiel: 06 – 38150576 (Pieter Lakeman) of mailen naar info@sobi.nl

Geef een antwoord