Voortgang procedure in Prowi affaire

Gerard Korver, die in 2002 voor 6 miljoen gulden het Project- en Winkelinrichtingsbedrijf Prowi kocht, heeft in december 2012 als bedrogen koper de verkopers van de onderneming, Leusink en Crans, gedagvaard wegens bedrog bij aankoop van de onderneming. De curator van…

Verzoek AFM om opschorting SOBI-klacht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die al jarenlang toegang heeft tot de accountantsdossiers van Vestia, heeft aan de Rechtbank Zwolle (Accountantskamer) aangekondigd dat ze binnen drie maanden na heden een tuchtklacht gaat indienen tegen KPMG accountant Noorlander wegens zijn tekortschietende…