Overname KLM doodsteek mainport Schiphol

22 nov 2005

De door Schiphol-directeur Cerfontaine op 6 september aangekondigde beursintroductie van Schiphol wordt in ernstige mate beïnvloed door de gesprekken die de KLM met Air France voert. Als die tot gevolg zouden hebben dat de zeggenschap over de KLM in Franse handen komt zal de Parijse luchthaven Charles de Gaulle daarvan sterk profiteren. In dat geval zullen de winsten en de beurswaarde van Schiphol halveren. Daardoor zal de Staat der Nederlanden met haar 75% belang in Schiphol een verlies van ca € 600 mln lijden. Dat is ruim zes keer zoveel als de waarde van het pakket KLM aandelen dat de Staat in handen heeft. Zowel in economische als in juridische zin zal het bestaan van Schiphol als mainport dan beëindigd worden.
De winstdaling van Schiphol wordt veroorzaakt door het verdwijnen van overstappers naar Charles de Gaulle, dat een aanzienlijke overcapaciteit als mainport heeft. Daardoor zullen zowel luchthavengelden als inkomsten uit winkels bij Schiphol zwaar onder druk komen. Op langere termijn zullen ook de inkomsten uit onroerend goed negatief beïnvloed worden, zij het dat daarvan geen berekening is opgesteld.

De groei van de luchthaven Schiphol in 2002 was aan een incident te danken, namelijk aan het faillissement van de Belgische vliegmaatschappij Sabena in november 2001, als gevolg waarvan de Brusselse luchthaven Zaventem in één jaar 30% van de passagiers verloor (6 mln). Daarvan is circa 1,5 miljoen aan Schiphol ten goede gekomen. Zonder die overloop zou het aantal passagiers op Schiphol in 2002 zijn gedaald.
Schiphol zal ook schade ondervinden van de omstandigheid dat Schiphol pas jaren later dan Parijs en Frankfurt op het HSL-net wordt aangesloten.

De luchthaven zelf van de NV Schiphol Group is al jaren verliesgevend. De winsten van Schiphol zijn jarenlang verkregen door exploitatie van winkels en autoparkeerplaatsen. Sinds enkele jaren is het commercieel onroerend goed de belangrijkste, en enig groeiende, bron van inkomsten.

Om de dalende resultaten te maskeren heeft Schiphol enkele malen nieuwe grondslagen in haar jaarrekeningen toegepast. Voor het laatst gebeurde dat in augustus 2003 toen herwaardering van vaste activa bij het resultaat werden geteld, hetgeen in strijd is met de Nederlandse wet. Over de eerste helft van 2003 droeg herwaardering van groenvoorzieningen sterk aan het resultaat bij.

Door samenwerking van KLM en Air France kunnen beiden de overcapaciteit van hun midden afstandsvloot terugbrengen. De combinatie wordt daardoor € 5,4 mrd meer waard. Omdat Air France twee keer zo groot is als de KLM zou 1/3 van dit bedrag, ofwel € 1,8 mld, aan aandeelhouders KLM ten goede moeten komen. (Het lijkt twijfelachtig dat inderdaad gebeurt).

Samenwerking van de KLM binnen het wereldwijde samenwerkingsverband Sky Team behoeft geen negatieve gevolgen voor de waarde van Schiphol te hebben, en positieve gevolgen voor de KLM. Overname door Air France daarentegen wel.

Geef een antwoord