Oplichting bij overname onderneming

Overname van onderneming

Opgelicht worden is niet leuk maar toegeven dat je bent opgelicht is ook niet leuk. Toch kan het verstandig zijn dat te doen door schadeclaims in te dienen en de eigen psychologische barrière te doorbreken.

Ook bij verkoop van ondernemingen wordt soms gezwendeld. Debiteuren blijken dan oninbaar of tegenclaims te hebben, activa zijn te hoog gewaardeerd of  bestaan zelfs niet, er blijken off-balance verplichtingen te bestaan die niet gemeld waren, sleutelfiguren lopen weg en beginnen voor zichzelf omdat hun concurrentiebeding door een latere vrijbrief is vervangen, enz.

Wanneer de koper geen due diligence onderzoek heeft laten uitvoeren en een schadeclaim indient en krijgt hij vaak te horen dat hij beter onderzoek had moeten laten doen. Wanneer  de koper wél een due diligence onderzoek heeft laten uitvoeren krijgt hij vaak te horen dat hij zijn schade op de onderzoeker moet verhalen en niet bij de verkoper.

Of deze verweren hout snijden hangt van feiten en omstandigheden af. Alvorens een serieuze rechtszaak te beginnen moet een en gedegen feitenonderzoek  worden uitgevoerd. Het is niet altijd verstandig dat onderzoek door een accountant te laten doen wanneer de gekochte onderneming door een accountant was gecontroleerd. Accountants vallen elkaar niet graag af. Wanneer uit het onderzoek voldoende feiten naar voren komen moet een capabele advocaat het stokje overnemen en een procedure starten.

Schadeclaims wegens bedrog moeten binnen 3 jaar worden ingediend (of gestuit) omdat  de claim anders verjaart. Wanneer tussen de aankoopdatum en de datum waarop de aandelen worden overgedragen de onderneming door de verkoper wordt leeggehaald of beschadigd is geen sprake van bedrog maar van een gewone onrechtmatige daad, waarvoor de verjaringstermijn gewoon 5 jaar is. Zekerheidshalve moet niet te lang gewacht worden met het starten van het onderzoek want wanneer na het feitenonderzoek ook de advocaat op het toneel verschijnt heeft deze bij ingewikkelde zaken soms enkele maanden nodig voor het opstellen van een dagvaarding.

Zie hier een voorbeeld uit de praktijk

Voor een vrijblijvend gesprek/advies kunt u  mij telefonisch, per fax of per email, benaderen:

Pieter Lakeman – Advies & Onderzoek – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI

Wanneer u vragen heeft kunt u bellen via 030 225 01 02, mobiel: 06 – 38150576 (Pieter Lakeman) of mailen naar info@sobi.nl

Geef een antwoord