Openbare uitspraak in jaarrekeningprocedure SOBI / KPN

Nieuwersluis, 5 november 2002

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof doet op donderdagochtend 7 november om 10.00 ’s morgens in het openbaar uitspraak in de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen KPN met betrekking tot de jaarrekening 2000 van KPN.

Tijdens het opstellen van dit persbericht bestond nog geen volledige zekerheid over het doorgaan van de uitspraak op 7 november. Volgens de griffie bestond vandaag nog een kleine kans dat de uitspraak een of meer weken zou worden uitgesteld. Definitieve zekerheid hierover ontstaat in de loop van woensdag 6 november.
Zodra SOBI daarover uitsluitsel kan geven zal ze dat doen, eventueel ook via haar website www.sobi.nl. Belangstellenden kunnen morgen, 6 november, ook de griffie van de Ondernemingskamer bellen (020-5413432).

De onderhavige procedure is in de zomer van 2001 gestart. De belangrijkste geschilpunten waarover de Ondernemingskamer zal beslissen zijn:

• Mag KPN voor het aangaan van verplichtingen jegens een strategische partner € 10 miljard aan goodwill in de balans activeren en aan het eigen vermogen toevoegen?

• Mag KPN een kapitaalbijstorting door een derde in een dochtermaatschappij (KPN Mobile) als winst presenteren?

Volgens SOBI moeten beide vragen met nee beantwoord worden, volgens KPN en haar accountant PricewaterhouseCoopers moeten beide vragen met ja beantwoord worden.

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI