Voorbeeld: onjuiste accountantsrapporten in civiele procedures

Onjuiste accountantsrapporten in civiele procedures

Een gebiedsontwikkelaar was in diverse processen gewikkeld. Nadat hij een cruciale overwinning had geboekt (echter zonder dat de strijd definitief beslist was) huren zijn tegenstanders een van de vier grootste accountantskantoren ter wereld in met de bedoeling de gebiedsontwikkelaar in diskrediet te brengen en zo onder druk te zetten dat hij bij de verdeling van de gronden zou inbinden.

Zoals wij allen hadden verwacht stelde de ingehuurde topaccountant een rapport op waar de honden geen brood van lusten. Dit geval speelde zich af vóór de grote accountantskantoren hun reputatie hadden vernietigd door in 2007 en 2008 en masse valse bankbalansen goed te keuren. In die tijd kon een accountantsrapport iemands reputatie nog totaal breken.

Elke accountant moest zijn concept rapport voor commentaar aan ‘de beschreven persoon’ voorleggen. (in andere gevallen kreeg het slachtoffer slechts enkele dagen of weken de tijd om definitieve vernietiging van zijn reputatie te ontgaan, wat op zichzelf weer een tuchtrechtelijk vergrijp opleverde maar daar het slachtoffer weinig aan).

Om de goed betalende opdrachtgever in de gelegenheid te stellen alvast met modder te gooien zonden de grote accountantskantoren hun concept-rapporten ook naar hun opdrachtgevers. Nadat SOBI over deze praktijk bij de Raad van Tucht geklaagd had zijn deze voorpublicaties verboden. Onze strategie tegen het concept rapport was tweeledig. Ten eerste het gezamenlijk nauwkeurig ontleden van alle valse beschuldigingen en niet onderbouwde verwijten. Omdat de accountant werkelijk alles bij elkaar had geharkt wat zijn opdrachtgever maar kon bedenken, waaronder ook zeer oude feiten, kostte dit rechtzetten nogal wat tijd. Dit inspireerde tot het tweede punt: het vertragen van de beantwoording. Dat was ook van belang omdat er nog een procesuitslag zat aan te komen die bij gunstig resultaat de strijd definitief in het voordeel van de gebiedsontwikkelaar zou beslissen. Daarvoor werd en ingenieus en uiterst redelijk ogend beantwoordingsschema ontworpen. Hierdoor kon het uitbrengen van het definitieve rapport vier maanden worden opgehouden.

En wat belangrijker was: zonder dat de accountant, die door zijn opdrachtgever tot spoed werd gemaand, een alibi had gevonden om het rapport definitief te maken. Toen uiteindelijk toch het definitieve rapport uitkwam was de accountant inmiddels gedwongen de kwalijkste beschuldigingen terug te nemen en was de opzet van de proces tegenstanders om de gebiedsontwikkelaar met het accountantsrapport publicitair kapot te maken, mislukt. Omdat door tijdgebrek enkele fouten uit het accountantsrapport nog niet behandeld waren, zaten er toch nog enkele kwaadaardige fouten in het definitieve rapport. Nadat SOBI op verzoek van de gebiedsontwikkelaar daarover een klacht had ingediend werd de accountant door de Raad van Tucht bestraft. Nog later meldden de kranten dat de accountant een geheim gehouden schadevergoeding aan de gebiedsontwikkelaar  had uitgekeerd

Voor een vrijblijvend gesprek/advies kunt u  telefonisch, of per email, mij hieronder bendaderen:

Pieter Lakeman – Advies & Onderzoek

Wanneer u vragen heeft kunt u bellen via 030 225 01 02, mobiel: 06 – 38150576 (Pieter Lakeman) of mailen naar info@sobi.nl

Geef een antwoord