Onjuist artikel De Telegraaf, zaterdag 17 oktober

17 okt 2009


Het artikel met de kop ‘De duistere motieven van Pieter Lakeman’ dat op 17 oktober 2009 in De Telegraaf heeft gestaan is bewust onjuist neergezet. De schrijvers John van den Heuvel en Bert Huisjes (hierna ‘Van den Heuvel’) hebben geweigerd het artikel aan Lakeman voor te leggen, ondanks diens verzoek daartoe. Lakeman zal juridische maatregelen tegen de schrijvers nemen maar heeft, omdat zijn advocaat tijdens het weekend tot nu toe niet bereikbaar was, nog geen contact met zijn advocaat kunnen krijgen.
Lakeman neemt geen maatregelen tegen De Telegraaf omdat hij ervan overtuigd is dat hoofdredacteur Sjuul Paradijs te goeder trouw is.

Dirk Scheringa, de man die tienduizenden gezinnen in het financiële ongeluk heeft gestort en daar honderden miljoenen euro’s mee verdiende, heeft altijd een efficiënte PR strategie gevoerd. Hij speelt nu een magistrale rol als het slachtoffer terwijl hij dader is. Chapeau voor Dirk! Dirk Scheringa manipuleert zijn werknemers om staatssteun voor DSB Bank te verwerven zodat hij meer kan verdienen aan de verhoopte verkoop van zijn aandelen. Zijn mededirecteur Hans van Goor had al eerder in Tros Radar een poging tot karaktermoord op Lakeman gedaan. Scheringa c.s. hebben nu ook Van den Heuvel kennelijk zover gekregen een artikel met een groot aantal lasterlijke suggesties aan het adres van Lakeman te plaatsen. Van den Heuvel wist, behoorde althans te weten, dat zijn suggesties onjuist zijn. Lakeman vermoedt dat Van den Heuvel zijn artikel te kwader trouw heeft geplaatst om op verzoek van DSB c.s karaktermoord op Lakeman te plegen. Van den Heuvel heeft geen moeite gedaan om de waarheid boven tafel te krijgen en suggereert in strijd met de hem bekende waarheid dat hij Lakeman om commentaar heeft gevraagd. Van den Heuvel heeft dat niet gedaan maar zelfs geweigerd het artikel voor commentaar aan Lakeman voor te leggen, ondanks een expliciet verzoek van Lakeman om inzage in het artikel te krijgen.

Lakeman ziet als motief voor deze doorzichtige poging tot karaktermoord dat hij zich als voorzitter van de Stichting Hypotheekleed inspant om alle 100.000 slachtoffers van de financiële terreur van Scheringa c.s. te helpen. Uit een Tv-optreden van Wouter Bos bij Pauw & Witteman bleek onlangs dat zowel het Ministerie van Financiën als De Nederlandse Bank de claims van de 100.000 slachtoffers voor wie Hypotheekleed opkomt op een reële waarde van zevenhonderd miljoen euro hebben geschat. Lakeman beschouwt deze schatting als een enorme steun in de rug van de 100.000 slachtoffers van de Scheringa-terreur.

Geef een antwoord