Non-profit instellingen

Ook in non-profit instellingen spelen financiën een overheersende rol. Vooral bij pensioenfondsen en woningcorporaties komen financiële problemen sterk naar voren. Woningcorporaties en pensioenfondsen zijn vooral de laatste vijf jaar voor vele miljarden euro’s benadeeld door banken die zinloze en geldverslindende derivaten verkochten. De banken wisten dat.

Naast de banken droegen ook anderen schuld. Bestuurders die onvoldoende kennis hebben om over dit soort zaken te kunnen praten behoren natuurlijk af te treden. Niet alleen bestuurders maar ook interne toezichthouders (commissarissen) en externe toezichthouders kan heel wat verweten worden. Hoeveel kan hen verweten worden? Welke personen of toezichthouders zijn het meest verantwoordelijk geweest voor alle schadelijke overeenkomsten met de banken? Wat is er gebeurd en welke gesprekken hebben plaatsgevonden?

Wanneer u wilt opkomen voor de belangen van huurders en werknemers bij woningcorporaties of voor pensioengerechtigden, slapers of premiebetalers bij pensioenfondsen, heeft u behoefte aan een onafhankelijk en deskundig onderzoeksrapport. Voordat u een advocaat opdraagt een dagvaarding op te stellen moet u eerst weten wat er precies gebeurd is. Er moet eerst een onderzoeksrapport komen. Omdat de wantoestanden veelal in jaarverslagen zijn toegedekt die vervolgens door de grote accountantskantoren zijn goedgekeurd ligt het niet voor de hand om accountants te vragen die onderzoekingen te doen.

Wanneer u vragen heeft kunt u bellen via 030 225 01 02, mobiel: 06 – 38150576 (Pieter Lakeman) of mailen naar info@sobi.nl

Geef een antwoord