Lakeman vraagt rechter-commissaris in te grijpen bij DSB-curatoren

Lakeman vraagt rechter-commissaris in te grijpen bij DSB-curatoren

08 dec 2011 –

Almelo, 8 december 2011 – De curatoren in het faillissement van DSB Bank doen gedupeerden compensatievoorstellen waarvan de financiӫle gevolgen volstrekt onduidelijk zijn. Volgens Stichting Hypotheekleed is er sprake van praktijken waaraan in het verleden ook DSB-topman Scheringa zich bezondigde. De stichting stelt dat curatoren hun zorgplicht jegens gedupeerden schenden en heeft de rechter-commissaris gevraagd om in te grijpen.

De kritiek van Hypotheekleed (met 3400 donateurs de grootste belangenbehartiger in de DSB-zaak) richt zich op de compensatie van beleggingspolissen (woekerpolissen) en de compensatie van schade door overmatige kredietverlening. DSB heeft haar klanten altijd onvolledig geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze voorstellen. En, zegt voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed, nu doen de curatoren hetzelfde: “Zij vragen gedupeerden om een finale kwijting. Maar de gevolgen van de voorstellen zijn zowel de gedupeerden als de curatoren niet duidelijk. Mede omdat veel essentiële gegevens domweg ontbreken. Curatoren doen duizenden financiële voorstellen waarvan zij zelf nota bene de reikwijdte niet kunnen overzien. Laat staan de DSB-klanten.”

Stichting Hypotheekleed signaleert nog een tweede misstand. Gebleken is dat veel gedupeerden namens curatoren door DSB-werknemers zijn gebeld met de mededeling dat het compensatievoorstel binnen twee maanden voor akkoord ondertekend teruggestuurd moest worden. Bij overschrijding van die termijn zou men compensatierechten verliezen. Lakeman: “Dat is volstrekt onwaar. Er is geen sprake van dat mensen die niet binnen een door curatoren opgelegde termijn tekenen hun rechten verliezen. Dat hebben curatoren nota bene zelf aan Hypotheekleed geschreven.”

Stichting Hypotheekleed heeft de rechter-commissaris in een brief gevraagd om curatoren op te dragen alle DSB-gedupeerden duidelijk mee te delen dat de twee maanden termijn niet fataal is. Verder wil de stichting dat in voorstellen van de curatoren voortaan exacte compensatiebedragen worden genoemd. Op de website van de curatoren dient exact en gedetailleerd uiteen te worden gezet op welke grondslagen de berekeningen voor compensatie zijn gebaseerd. Stichting Hypotheekleed hecht des te meer aan dit punt omdat curatoren weigeren om concrete vragen van de stichting te beantwoorden.

Voor de brief aan de RC mr. M.L.D. Akkaya klikt u hier

Geef een antwoord