Lakeman over DSB-zaak: ondanks succes procedeert Hypotheekleed door

Almelo, 7 juli 2011  – Het  door Stichting Hypotheekleed bewerkstelligde faillissement van DSB-bank pakt goed uit voor DSB-klanten. Het aanvankelijk door Dirk Scheringa gedane bod van 26 miljoen euro is door curatoren verhoogd tot 350 miljoen waarvan 250 miljoen vergoeding voor koopsompolissen. Curatoren willen deze vergoeding echter koppelen aan de Wabeke-regeling voor woekerpolissen. Door deze eis is het overleg met curatoren vastgelopen. De stichting bereidt nieuwe juridische stappen tegen curatoren voor.

Voorzitter Pieter Lakeman Hypotheekleed heeft altijd betoogd dat een faillissement van DSB nodig was om te voorkomen dat Dirk Scheringa zijn benadeelde klanten met een fooi zou afschepen: “Wij hebben sinds 1 oktober 2009 consequent gesteld dat met Scheringa geen zaken viel te doen en met de curatoren wél. Die stelling is juist gebleken. Dat er nu een bod van in totaal zo’n 350 miljoen euro op tafel ligt in plaats van de schamele 26 miljoen euro die Scheringa bood is veelzeggend.” Het bedrag van 350 miljoen euro heeft niet alleen betrekking op koopsompolissen, maar ook op de aandelenconstructies Hollands Welvaren Select en Hollands Welvaren en op klanten met een restschuld.

In vergelijking met andere geruchtmakende massaclaims (o.a. Ahold) waarbij de schadevergoeding slechts enkele procenten bedroeg, is er nu volgens Hypotheekleed sprake van een groot succes. 
Pogingen om met curatoren ook tot afspraken te komen over vergoeding van de meer dan 150.000 door DSB verkochte woekerpolissen zijn gestrand. Lakeman: “DSB Bank heeft haar zorgplicht geschonden door woekerpolissen te adviseren, terwijl zij wist dat die een mathematische verliesverwachting hadden. DSB Bank zelf ontving per polis bijna 2000 euro van SNS REAAL. Er is in totaal voor meer dan 400 miljoen euro schade veroorzaakt. Ook daar willen wij een aanvaardbare regeling voor. Curatoren verwijzen ons echter naar SNS REAAL en weigeren de verantwoordelijkheid van DSB Bank te erkennen. Curatoren willen geen voortrekker zijn bij het erkennen van bancaire aansprakelijkheid voor woekerpolissen.”

Volgens Stichting Hypotheekleed is er na lang en intensief onderhandelen nog steeds sprake van een patstelling over de woekerpolissen en heeft het geen zin meer om verder te praten. Lakeman: “Wij hebben curatoren meegedeeld het overleg te staken. Stichting Hypotheekleed wil na de zomervakantie met een nieuwe collectieve rechtszaak door de rechter vast laten stellen dat de adviserende bank aansprakelijk is voor schade door woekerpolissen. Ook alle andere 6 miljoen slachtoffers van woekerpolissen moeten eindelijk eens geholpen worden met een rechterlijke uitspraak.”

Alle donateurs van Hypotheekleed en alle andere klanten van DSB Bank kunnen straks kiezen: het aanbod van curatoren accepteren of te zijner tijd met de Stichting mee procederen voor een substantieel hoger schadebedrag.

Er lopen al twee procedures van de Stichting bij de rechtbank in Amsterdam. Eén tegen de Nederlandsche Bank met als doel 1,3 miljard euro in de DSB-boedel te houden. En één tegen curatoren om een vonnis te krijgen dat alle DSB-klanten die met curatoren tot overeenstemming komen ook recht hebben op vergoeding van hun buitengerechtelijke kosten.

Zie ook www.hypotheekleed.nl