KPN gaat 18 oktober antwoord geven in jaarrekeningzaak

Nieuwersluis, 10 september 2001

De Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof, waar de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen KPN zich afspeelt, heeft bepaald dat KPN uiterlijk 18 oktober schriftelijk moet reageren op de dagvaarding van SOBI. SOBI heeft vervolgens meegedeeld geen uitstel te accepteren. In juridische jargon heet dit: De Ondernemingskamer heeft bepaald dat KPN haar conclusie van antwoord op 18 oktober moet nemen en heeft KPN peremptoir gesteld. Daarna heeft SOBI aan KPN laten weten op 18 oktober een akte van niet-dienen te vragen wanneer dan geen conclusie wordt genomen. Een akte van niet-dienen houdt in dat de rechter bepaalt dat de tegenpartij definitief haar beurt voorbij heeft laten gaan.

Achtergronden. Gang van zaken bij jaarrekeningprocedures
Nadat de eisende partij (SOBI) de gedaagde partij (de vennootschap waarvan de jaarrekening in het geding is) door middel van een dagvaarding heeft verplicht om voor de Ondernemingskamer te verschijnen en daar vervolgens de conclusie van eis heeft genomen krijgt de gedaagde partij twee keer 3 weken of direct 6 weken de tijd om haar conclusie van antwoord te nemen. Vervolgens beslist de Ondernemingskamer (door juristen vaak aangeduid als OK) of de eisen van SOBI in behandeling worden genomen. Indien de OK daartoe besluit, beslist hij enkele weken later in een arrest (rechtbanken wijzen vonnis; Gerechtshoven en de Hoge Raad wijzen arrest) dat de accountant die de jaarrekening heeft gecontroleerd voor verhoor wordt opgeroepen om zijn zienswijze over de geschilpunten te geven. Gebruikelijk is dat de accountant voorafgaand aan het verhoor zijn zienswijze op papier zet. Bij het verhoor mag ingevolge wettelijke bepalingen geen pers of publiek aanwezig zijn. Alleen beide procespartijen, de accountant en de advocaten mogen aanwezig zijn. Nadat de OK de accountant heeft ondervraagd mogen ook partijen vragen stellen. (Het is gebruikelijk dat de accountant het standpunt de vennootschap verdedigt. Tenslotte heeft hij de jaarrekening in vrijwel alle gevallen goedgekeurd.)

Enkele weken na deze zitting achter gesloten deuren zendt de OK het verslag van de zitting naar de accountant, die zijn commentaar mag leveren. Vervolgens stelt de OK beide stukken -het proces verbaal van de zitting en het commentaar daarop van de accountant – aan beide partijen ter beschikking. Vervolgens zijn er meerdere mogelijkheden:
1. Partijen nemen nog een conclusie en vragen daarna (eind)arrest.
2. Partijen vragen pleidooi (dat ook achter gesloten deuren plaatsvindt) en daarna arrest.

Het is ook mogelijk dat partijen na het verhoor van de accountant direct arrest vragen maar dat is ongebruikelijk.

SOBI verwacht het eindarrest in de jaarrekeningzaak tegen KPN omstreeks mei 2002.