Klacht tegen Mr. Bijleveld afgewezen

Klacht tegen Mr Bijleveld volgens Raad van Discipline ongegrond

De klacht die MBS Raad BV in mei 2015 tegen advocaat Mr. H.C. Bijleveld had ingediend is door de Raad van Discipline op 17 oktober 2016 ongegrond verklaard omdat MBS Raad geen nadeel van de gedragingen van Mr. Bijleveld had ondervonden en omdat in diens faxbrief aan het Gerechtshof een verschrijving had gestaan en de overige stellingen uit diens brief aan het Hof niet in strijd met de waarheid waren.