Klacht SOBI tegen Deloitte inzake rentederivaten Vestia behandeld

De Acountantskamer van de Rechtbank Zwolle/Lelystad heeft de klacht van SOBI tegen Deloitte, de voormalige accountant van Vestia, op 23 mei 2013 behandeld. De later door Vestia zelf tegen haar accountant ingediende klacht is tegelijkertijd behandeld. Beide klachten hebben betrekking op de onjuiste verwerking van de beruchte rentederivaten in de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia.

Op 7 maart 2013 heeft de Accountantskamer de eerdere klacht van SOBI tegen KPMG behandeld. Die klacht had betrekking op de wijze waarop Vestia de waarde van de rentederivaten in de balans 2010 had opgenomen. De rentederivaten waren tegen historische prijs gewaardeerd in plaats van tegen reële waarde. Daardoor leek het negatieve vermogen positief. Ook die klacht was gevolgd door vergelijkbare klachten van AFM en Vestia zelf.

De accountantskamer doet gezamenlijke uitspraak in beide zaken, vermoedelijk in september 2013.

Geef een antwoord