Klacht tegen Mr. Bijleveld (Van Doorne Advocaten) wegens onjuiste mededelingen aan Gerechtshof

Aan de deken van de Orde van Advocaten
in het arrondissement Amsterdam
Postbus 57590
1040 BL AMSTERDAM

De Meern, 6 mei 2015

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in tegen de heer mr. Hugo Bijleveld, kantoorhoudende op het adres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam (Van Doorne Advocaten).

Mr. Bijleveld is advocaat van een wederpartij van MBS Raad B.V. waarvan ik middellijk directeur ben. Ik dien de klacht in als bestuurder van MBS Raad B.V.

De klacht gaat over een zaak die nog loopt.

Mr. Bijleveld heeft op 1 mei 2015 in een zaak van MBS Raad B.V. tegen zijn cliënten Leusink en Crans een fax aan het gerechtshof Arnhem verstuurd waarin hij bezwaar maakte tegen het indienen van producties onzerzijds zonder daarvan afschrift aan mijn advocaat te zenden en ook zonder in de fax aan het hof te vermelden dat hij afschrift aan mijn advocaat zou zenden. Door een toeval heeft mijn advocaat ontdekt dat Mr. Bijleveld op 1 mei de fax naar het hof had verzonden.

Mr. Bijleveld deelde vervolgens, in strijd met de waarheid, aan mijn advocaat mee dat hij de fax wel op 1 mei aan mijn advocaat had verzonden. Nadat mijn advocaat om een fax verzendbericht had gevraagd heeft Mr. Bijleveld dat niet ter beschikking gesteld.

Na de ontdekking heeft een secretaresse van advocatenkantoor Van Doorne N.V. op 4 mei alsnog afschrift van de fax van 1 mei naar mijn advocaat verzonden. Toen bleek echter dat Mr. Bijleveld in zijn fax brief aan het hof een aantal flagrante onwaarheden had gedebiteerd.

Een toelichting op deze klacht is bijgesloten.

De klacht is niet besproken met de advocaat en ik wil de klacht niet voorleggen aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur.

Mijn personalia en het adres van klaagster zijn:
P. T. Lakeman
Zandweg 69 D
3454 JW Utrecht
Telefoon: 030-2040200

Hoogachtend,

Pieter Lakeman
Directeur MBS Raad B.V.

Toelichting op de klacht van MBS Raad

prod 2 mailwisseling Advocaat MBS Raad met secretaresse Van Doorne Advocaten

prod 3 Fax Van Doorne Advocaten van 1 mei 2015 aan het Gerechtshof

prod 4 Fax Advocaat MBS Raad van 5 mei 2015 aan het Gerechtshof

Geef een antwoord