Klacht SOBI tegen KPMG en Deloitte wegens rentederivaten op 7 en 8 maart 2013 behandeld

De Voorzitter van de Accountantskamer heeft aan partijen meegedeeld dat de Accountantskamer op 7 en 8 maart 2013 zoveel mogelijk klachten tegen Vestia Accountants zal behandelen. Het gaat om klachten tegen Marcel Noorlander van KPMG en Piet Blok van Deloitte die de jaarrekeningen van Vestia 2010 respectievelijk over 2008 en 2009 hebben goedgekeurd.

In ieder geval zal de klacht van SOBI tegen Noorlander van KPMG worden behandeld. Dat is de enige klacht die volgens de Voorzitter van de Accountantskame “behandelingsrijp” is. Dat houdt in dat de schriftelijke voorbereiding is voltooid en de klager en de aangeklaagde accountant elk twee schriftelijke stukken heeft ingediend. Afgewacht moet worden welke andere klachten er dan eventueel behandeld worden omdat tegen de klacht van de AFM nog een verweerschrift, een repliek en een dupliek moeten worden ingediend terwijl de (duplicaat) klachten van Vestia zelf nog niet eens zijn ingediend.

Geef een antwoord