Klacht Biewinga en Dassen

SOBI wil alsnog straf voor Deloitte-voorzitter Dassen in zaak Ahold.

Als gevolg van een valse opgave en het zwijgen van  twee opeenvolgende bestuursvoorzitters van Deloitte is de verkeerde accountant gestraft voor de tekortschietende controle bij de jaarrekening 2001 van Ahold. Daardoor ontsprong Deloitte-voorzitter Roger Dassen de dans bij de Raad van Tucht. Dat stelt de Stichting SOBI die een klacht heeft ingediend tegen Dassen en zijn voorganger Biewinga wegens misleiding van SOBI en de Raad van Tucht. Ook heeft SOBI alsnog een klacht ingediend tegen Dassen wegens zijn falen bij de controle van de jaarrekening 2001 van Ahold.

Nadat SOBI in 2003 aan de toenmalig Deloitte-voorzitter Biewinga had gevraagd wie verantwoordelijk was voor controle van de jaarrekeningen1998 t/m 2001van Ahold noemde hij pas na herhaald aandringen uitsluitend de naam van Van den Dries. Van den Dries is op 11 september j.l. definitief veroordeeld wegens tekortschietende controle bij de jaarrekeningen 1999 tot en met 2001 van Ahold.

Pas vijf jaar later, in maart 2008, bleek uit een intern stuk van Deloitte dat de jaarrekening 2001, waarin het resultaat van US-Foodservice grootschalig was vervalst, door Dassen als Lead Audit Partner was gecontroleerd en niet door Van den Dries. Die was slechts Global Lead Client Service Partner voor Ahold. SOBI vermoedt dat Dassen er bij Biewinga niet op heeft aangedrongen dat zijn naam aan SOBI bekend zou worden gemaakt als eindverantwoordelijke accountant voor de jaarrekening 2001 van Ahold.

De valse opgave en verzwijging van Biewinga en Dassen heeft ertoe geleid dat Van den Dries is veroordeeld voor grove fouten die Dassen bij de controle van de jaarrekening 2001 heeft gemaakt. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 11 september 2008 de straf voor Van den Dries tot een schriftelijke berisping gematigd omdat zijn carrière door de Ahold/Deloitte affaire was vernietigd. Omdat de carrière van Dassen niet is vernietigd, maar zelfs tot grote bloei is gekomen, houdt SOBI rekening met een zwaardere straf, dus een schorsing, voor Dassen.

Al eerder, op13 maart dit jaar, heeft SOBI een klacht tegen Dassen ingediend omdat hij op onwaardige wijze uiting had gegeven aan zijn vreugde over het uitstel van behandeling van de klacht tegen Van den Dries. Voor behandeling van die klacht tegen Dassen is nog geen datum bepaald.

Klik hier voor de complete tekst van de nieuwe klacht.  Voor aanvullende informatie kunt u bellen met SOBI-voorzitter Pieter Lakeman op het nummer 0294-23 2810.