Keerpunt voor schadelijke handel in rentederivaten

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman is tevreden over het oordeel van de Accountantskamer dat KPMG de jaarrekening 2010 van Vestia ten onrechte heeft goedgekeurd.

SOBI, die in mei 2012 als eerste een klacht tegen de Vestia accountants had ingediend, is vooral tevreden omdat de gegrondverklaring van de klacht ook een waarschuwing is voor andere accountants die jaarrekeningen van ondernemingen met rentederivaten controleren. Lakeman verwacht dat de buitengewoon schadelijke handel in ondoorzichtige rentederivaten als (indirect) gevolg van de uitspraak zal afnemen, zo niet zal stoppen. Bij het indienen van de klacht tegen KPMG was dit maatschappelijk effect ook beoogd.

SOBI zal de uitspraak nader analyseren, mede in verband met het belang van andere tuchtzaken en wegens de getoonde belangstelling voor schadeclaims tegen KPMG. De Accountantskamer heeft geen uitspraak gedaan over de kritiek van SOBI en Vestia zelf dat het eigen vermogen en het resultaat van Vestia over 2010 te hoog waren weergegeven. De Accountantskamer achtte een aparte uitspraak daarover zonder belang omdat ze de centrale klacht, het ten onrechte goedkeuren van de jaarrekening, reeds gegrond had verklaard.

De klacht tegen Piet Klop van Deloitte is ongegrond verklaard. SOBI acht het in dit verband van belang dat Vestia onder de controle van Deloitte niet is ontspoord terwijl dat wel het geval was bij de controle door KPMG.

Geef een antwoord