Inzake uitspraak tuchtprocedure SOBI/Deloitte

Doordat het voorlezen van de beslissing enige tijd kan duren en hetzelfde College exact om 11:00 uur een andere klacht van SOBI tegen Deloitte (wegens het goedkeuren van de jaarrekeningen van het gefailleerde beursfonds CSS Holding) in behandeling neemt heeft SOBI voorzitter Pieter Lakeman vóór 11:00 uur vermoedelijk slechts kort de gelegenheid commentaar op de uitspraak te leveren. U kunt de reacties van Pieter Lakeman op de mogelijke uitspraken nu alvast lezen op de website www.sobi.nl.

Morgen vanaf 14:30 uur is Lakeman desgewenst voor uitgebreider commentaar beschikbaar.

Stichting SOBI
Zandpad 18
3631 NK Nieuwersluis
T: 0294 – 232810
F: 0294 – 232820
www.sobi.nl