Hypotheekleed: voorstellen DSB-curatoren zwaar onvoldoende

Hypotheekleed: voorstellen DSB-curatoren zwaar onvoldoende

22 sep 2011 –

Bilthoven, 22 september 2011 –

Stichting Hypotheekleed is verheugd dat curatoren van DSB Bank bevestigd hebben dat (ex-)klanten van deze bank honderden miljoenen euro’s schadevergoeding ontvangen. Maar bij de compensatie van woekerpolissen is er volgens Hypotheekleed sprake van een duplicaat van de ontoereikende Wabeke-regeling. Daarom staakte de stichting op 7 juli het overleg met curatoren. Dankzij het door Hypotheekleed uitgelokte DSB-failissement krijgen slachtoffers van de bank niet – zoals in 2009 door Dirk Scheringa aangeboden – 26 miljoen, maar honderden miljoenen euro’s schadevergoeding. Zonder bankrun was dit nooit bereikt.

Voor schadevergoeding van koopsompolissen is in totaal circa 270 miljoen euro ter beschikking gesteld. Samen met eerder toegezegde bedragen en kwijtscheldingen voor mensen die na verkoop van hun huis met een restschuld bleven zitten, is de toegezegde vergoeding tot boven de 350 mln euro opgelopen. Om dit bedrag op te souperen, moeten wel alle gedupeerden zich melden.

Voor zwaar gedupeerde klanten blijkt het eerder door Hypotheekleed bereikte onderhandelingsresultaat na 7 juli verslechterd te zijn. Volgens de regeling die aanvankelijk op tafel lag ontving een klant met 4 koopsompolissen van gemiddeld 8000 euro een tegemoetkoming van 11.700 euro en nu 6400 euro.

Hypotheekleed stopte de besprekingen met curatoren mede omdat zij niet bereid waren een serieuze vergoeding voor de 150.000 door DSB verkochte woekerpolissen (beleggingspolissen) toe te kennen. Met die polissen is een schade van 400 miljoen euro veroorzaakt. In feite hebben curatoren de in diskrediet geraakte Wabeke-regeling gedupliceerd. Voor vergoeding van de woekerpolissen van SNS REAAL is niet meer dan 10 á 15 miljoen euro uitgetrokken. Dat is minder dan 10% van de met deze polissen veroorzaakte schade. Ook voor de woekerpolissen van Hollands Welvaren is de Wabeke-regeling toegepast. Hiermee scharen curatoren en rechtsbijstandsverzekeraars zich achter de deals die de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis eerder met de verzekeraars sloten en waarbij meer dan 6 miljoen polishouders ook minder dan 10% schadevergoeding ontvingen.

Hypotheekleed is verontwaardigd over de rol die de grote rechtsbijstandsverzekeraars Achmea, DAS, Univé, ARAG en SRK spelen. Zij steunen volledig de voor gedupeerden extreem ongunstige Wabeke-regeling en benadelen daarmee hun verzekerden, die vaak jarenlang premies voor rechtsbijstand hebben betaald en nu met een kluitje in het riet gestuurd worden. Mede doordat de polissen in grootte en provisiepercentages verschillen, lopen ook de vergoedingspercentages sterk uiteen. DSB klanten ontvangen, zo schat Hypotheekleed, schadevergoedingen die tussen de 15% en 40% van hun schade bedragen. DSB-klanten zonder woekerpolissen krijgen relatief meer vergoeding toegekend dan DSB-klanten met woekerpolissen. Hypotheekleed acht de voorstellen van curatoren en rechtsbijstandsverzekeraars in hun totaliteit zwaar onvoldoende. Gedupeerden krijgen de gelegenheid om samen met Hypotheekleed tegen curatoren te procederen.

Hypotheekleed waarschuwt klanten en (ex)-klanten van DSB Bank. De rechtsbijstandsverzekeraars, Platform Aandelen Lease en SSP (die in 2009 instemde met de 26 miljoen euro van Scheringa) zijn contractueel verplicht om het aanbod van curatoren positief te adviseren. Daarbij ontvangen SSP en PAL financiële vergoedingen van onbekende omvang van curatoren. Bovendien is het voor SSP en PAL contractueel verboden om gedupeerden in processen bij te staan. Mede daarom stapte Hypotheekleed uit het overleg. In hoeverre het rechtsbijstandsverzekeraars – die eveneens verplicht zijn om positief over de regeling te adviseren – nog vrij staat om voor DSB-klanten tegen curatoren te procederen, is onduidelijk.

Hypoheekleed stelt dat iedere gedupeerde DSB-klant moet kunnen kiezen voor aanvaarding of afwijzing van het aanbod van curatoren. In dat laatste geval kan samen met Hypotheekleed voor een hogere schadevergoeding worden geprocedeerd. De komende weken publiceert Hypotheekleed op haar website een aantal uitgewerkte voorbeelden van schadevergoedingen.

Geef een antwoord