Hypotheekleed: commissarissen DNB moeten ingrijpen

05 jul 2010


Het bestuur van de stichting Hypotheekleed heeft er bij de Raad van Commissarissen van De Nederlandse Bank op aangedrongen Nout Wellink te verzoeken binnen een maand ontslag te nemen omdat commissarissen anders zélf meewerken aan de afbraak van het publiek vertrouwen in De Nederlandse Bank en het Nederlandse bankwezen. Hypotheekleed vreest dat Nederland bij  aanblijven van Wellink een financiële pariastaat wordt.

Hypotheekleed heeft aan de Raad van Commissarissen van DNB  de volgende waslijst van tekortkomingen onder het presidiaat  van de heer Wellink onder de aandacht gebracht:

1.   In 2005 heeft DNB goedgevonden dat Van der Hoop Bankiers nieuwe spaarders aantrok terwijl deze bank, onder leiding van DNB,  vrijwel al haar activa aan derden in zekerheid had gegeven.

2.   In 2008/2009 heeft DNB Nederlandse spaarders ernstig gedupeerd door te tolereren dat Icesafe haar bankbedrijf in Nederland bleef uitoefenen terwijl de heer Wellink wist dat die bank niet aan de voorwaarden voldeed.

3.   In 2005 heeft DNB een bankvergunning aan DSB afgegeven terwijl de afdeling die daarover ging negatief geadviseerd had en DSB niet aan de geldende voorwaarden voldeed.

4.   Onder het presidiaat van Wellink heeft DNB in 2006 t/m 2009 verzuimd maatregelen te nemen tegen het moreel onaanvaardbare gedrag van de DSB bestuurderen door publieksmisleiding met koopsompolissen.

5.   DNB heeft geaccepteerd dat DSB  in haar jaarrekeningen 2007 en 2008 het eigen vermogen en het resultaat aanzienlijk te hoog heeft weergegeven waarmee spaarders ten onrechte zijn verlokt  tot het plaatsen van niet gegarandeerde en achtergestelde leningen bij DSB. Als gevolg hiervan hebben spaarders grote verliezen geleden. Hypotheekleed is overigens van mening dat spaarders die schade op DNB en Ernst & Young kunnen verhalen.

6.   DNB heeft geaccepteerd dat DSB sinds 2007 structureel onvoldoende voorzieningen voor dubieuze debiteuren heeft gevormd en met het publiceren van misleidende jaarrekeningen de reputatie van de Nederlandse financiële wereld heeft aangetast.

7.   De heer Wellink heeft begin oktober 2009 persoonlijk aangedrongen op strafvervolging van bestuursleden van Hypotheekleed. Voor zover bekend heeft een president van een centrale bank nooit eerder openlijk aangedrongen op strafvervolging van een criticus.

8.   DNB heeft door haar nalatigheid bij DSB de Nederlandse commerciële banken, via het Deposito Garantiestelsel, een miljardenschade bezorgd en zodoende ook haar aanzien bij het bankwezen ernstig ondermijnd.

Voorts heeft Hypotheekleed aan de Raad van Commissarissen opheldering gevraagd over de op 5 oktober 2009 toegepaste extra afwaardering van de gesecuritiseerde debiteuren -portefeuille die DSB voor haar financiering aan de Europese Centrale Bank in onderpand had gegeven. Op die datum heeft DNB de betreffende debiteurenportefeuille tot minder dan 50% afgewaardeerd. Wanneer die afwaardering is toegepast omdat claims van klanten van DSB naar de speciale vehikels doorgeleid kunnen worden, zoals uit het standpunt van de Nederlandse bank volgt, zijn de kopers van de obligaties van die vehikels (vooral Nederlandse pensioenfondsen) jarenlang ook door De Nederlandse Bank misleid en uiteindelijk benadeeld. Bovendien was DNB op 17 oktober van mening dat de claims niet meer dan € 250 miljoen zouden bedragen (rapport Scheltema pagina 105). Wanneer claims van klanten van DSB Bank daarentegen niet naar de speciale vehikels doorgeleid zouden kunnen worden, zou de extra afwaardering van € 875.000.000 op 5 oktober op pure willekeur  zijn gebaseerd.

 

Geef een antwoord