Hoger beroep tegen EY inzake Henri Keizer

29 januari 2018 – Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) tekent hoger beroep aan tegen een uitspraak van de Accountantskamer in een tuchtzaak tegen accountant De Kimpe van Ernst & Young (EY). Volgens Lakeman legde de EY-accountant in de Facultatieve-affaire ‘onware verklaringen’ af bij twee door EY goedgekeurde jaarrekeningen. De Accountantskamer verklaarde de door Lakeman ingediende klacht deels niet ontvankelijk en deels ongegrond. Lakeman is het daar niet mee eens en tekent hoger beroep aan.

In de tuchtklacht stelde Lakeman dat toenmalig VVD-voorzitter Henry Keizer c.s. het eigen vermogen van de verkochte Facultatieve-onderneming en ook dat van de kopende onderneming veel te laag had vastgesteld. Daardoor werd aan de opvallend lage verkoopprijs ‘een schijn van redelijkheid’ gegeven. EY-accountant de Kimpe had de jaarrekeningen volgens Lakeman niet goed mogen keuren. Ook stelde de SOBI-voorzitter dat de verkoop van de Facultatieve aan onder anderen VVD-voorzitter Henry Keizer door EY ten onrechte niet bij de Financial Intelligence Unit was gemeld.

Over de uitspraak van de Accountantskamer zegt Lakeman: “De klacht van SOBI dat EY ten onrechte de jaarrekeningen 2012 B.V. Beheermaatschappij De Facultatieve en van de Facultatieve Groep B.V. (eigendom van Henry Keizer) heeft goedgekeurd is afgewezen omdat de Accountantskamer de tijdens de zitting door SOBI gegeven toelichting als een uitbreiding van de klacht heeft opgevat. Door beide jaarrekeningen goed te keuren is naar mijn mening onzichtbaar geworden dat Henry Keizer de onderneming voor een fractie van de reële waarde heeft verkregen. In het oordeel van de Accountantskamer wordt daar aan voorbij gegaan en mede daarom teken ik hoger beroep aan.”

De klacht van SOBI dat EY ten onrechte geen melding aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft gedaan is ongegrond verklaard omdat EY meldingen daarover volgens de Accountantskamer niet openbaar hoeft te maken.

Eerder diende SOBI tegen Keizer een strafklacht wegens oplichting in. Die zaak loopt nog.