Hoge Raad: schadeclaims mogelijk tegen accountants

De Hoge Raad heeft in het arrest van 13 oktober 2006 van polishouders Vie d’Or tegen Deloitte principiële richtlijnen vastgelegd voor schadeclaims van aandeelhouders en schuldeisers tegen controlerende accountants. De incasso van de schadeclaims van de polishouders is vertraagd maar de richtlijnen van de Hoge Raad zijn gunstig voor aandeelhouders en schuldeisers.