Hof wraakt Wortel

Nieuwersluis, 7 januari 2003

De speciale wrakingskamer van het Amsterdams Gerechtshof heeft vanmiddag om 16.25 uur de heer P.A. Wortel RA gewraakt als lid van de Ondernemingskamer die de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen Reed Elsevier behandelt. Dat betekent dat deze oud-voorzitter van Ernst & Young, onder wiens voorzitterschap de wegens verhullen van fraude eerder vernietigde jaarrekening van Heino Krause was goedgekeurd, in ieder geval in deze jaarrekeningprocedure niet meer zal optreden.
De heer Wortel heeft zich tot het laatst tegen de wraking verzet. Hij heeft echter geen argumenten ingebracht tegen door SOBI naar voren gebrachte argumenten (zie 1e persbericht van heden) en is ook niet verschenen op de zitting van hedenmiddag waar het verzoek werd behandeld. Normaal gesproken is een rechter wiens wrakingsverzoek wordt behandeld, wel aanwezig.

De wrakingskamer had slechts vijf minuten nodig om tot haar beslissing te komen. De schriftelijke beslissing, met de onderbouwing, zal een van de komende dagen ter beschikking komen.

Of het verhoor van de accountant van Reed Elsevier, dat voor 9 januari a.s. door de Ondernemingskamer was gepland, vertraging oploopt doordat nu een nieuwe Raad moet worden aangezocht, is nog niet bekend.

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI