Het Openbaar Ministerie misleidt publiek

09 apr 2009


Het functioneel parket van Openbaar Ministerie heeft bij het intrekken van haar tuchtklacht tegen Deloitte (Van den Dries) inzake Ahold op 8 april drie onware redenen opgegeven: Van den Dries was al door het College van Beroep voor het bedrijfsleven berispt, hij was niet meer als accountant werkzaam en hij was ziek.

Toen het OM haar klacht indiende (in 2006) was Van den Dries al ziek en niet meer als accountant werkzaam. Die argumenten zijn dus leugenachtig.

Dat het College van Beroep Deloitte al eerder had berispt is juist maar dat is al in september 2008 gebeurd (op klacht van SOBI). Dat het OM zeven maanden nodig zou hebben om tot besluitvorming te komen is niet overtuigend. De klacht van het OM was reeds bij het indienen kansloos doordat over dezelfde feiten werd geklaagd als SOBI in 2004 (SOBI had afschrift van haar klacht naar de Officier van Justitie Mr. Biemond gestuurd).

Net als in het gewone strafrecht geldt in het tuchtrecht voor accountants het “ne bis in idem” beginsel: niemand kan twee keer voor dezelfde feiten worden vervolgd. Door grove onkunde was het Openbaar Ministerie, althans de behandelend Officier van Justitie Mr. Biemond (nu partner bij Allen & Overy), niet op de hoogte van deze elementaire regel. Voorzover Mr. Biemond dit beginsel wel kende heeft hij de klacht vermoedelijk ingediend om bij Ahold-beleggers de (onjuiste) indruk te wekken dat hij ook tegen Deloitte actief wilde zijn. SOBI is altijd van mening geweest dat het OM, althans Mr. Biemond, Deloitte feitelijk in bescherming heeft genomen en haar kansloze klacht voor PR doeleinden heeft ingediend.

Geef een antwoord