Henri Keizer hield eigen winst op Facultatieve verborgen

Persbericht 4 mei 2017

Henri Keizer hield eigen winst op Facultatieve verborgen

Eind 2012 kocht VVD-voorzitter Henry Keizer 51 procent van de aandelen van  uitvaartorganisatie De Facultatieve. Hij deed dat voor 15.300 euro via zijn houdstermaatschappij Judicus International Holding BV. Volgens voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft Keizer daarna jarenlang de Judicus-jaarrekeningen gemanipuleerd. Keizer nam de deelneming onder de echte waarde in zijn boeken op en bood in zijn jaarrekening niet het door de wet vereiste inzicht in vermogen en resultaat. Zo hield hij voor de buitenwereld verborgen dat hij een buitensporig voordelige deal had gedaan. In totaal hield Keizer tot en met 2015 volgens Lakeman 6,9 miljoen euro buiten zijn boeken en handelde hij onwettig.

In de jaarrekeningen van zijn houdstermaatschappij bleef Keizer vanaf 2012 zijn uiterst winstgevende deelneming voor 15.300 euro in de balans opnemen. Dit was slechts een fractie van de werkelijke waarde. Lakeman concludeert dat Keizer bij het opstellen van zijn jaarrekeningen een boekingstechniek hanteerde die absoluut niet het wettelijke vereiste inzicht in vermogen en resultaat biedt. “Ik vind het een als onfatsoenlijk en niet integer aan te merken vorm van trucage. Bedoeld om zaken te verhullen en in strijd met de wet”, zegt de SOBI-voorzitter.

Volgens Lakeman werd de trucage ingeleid door een tussenhandel. De vereniging verkocht kort na 20 december 2012 haar bestaande onderneming Beheersmaatschappij de Facultatieve Groep BV aan de speciaal daarvoor opgerichte Facultatieve Groep BV. Daarbij werd op willekeurige wijze 19 miljoen euro boekhoudkundig van het eigen vermogen afgetrokken wegens negatieve goodwill. Daardoor kwam het eigen vermogen van de Facultatieve Groep op precies 30.000 euro uit. De  19 miljoen euro zou in de volgende jaren weer bij het eigen vermogen worden bijgeschreven. Door deze truc is het verkoopbedrag met 19 miljoen euro verlaagd. Vervolgens verkocht de vereniging alle aandelen in de Facultatieve Groep BV voor 30.000 euro aan Keizer en zijn collega’s en raakte zo haar bedrijf dat in 2012 en 2013 jaarwinsten van 2 miljoen euro realiseerde voor slechts 30.000 euro kwijt.

De houdstermaatschappij van Keizer nam de 15.300 euro niet alleen als koopprijs, maar ook als waardering in de balans op. Door de winst van 2013 steeg het eigen vermogen van De Facultatieve Groep BV eind 2013 tot 3,9 miljoen euro. Keizer bleef zijn 51 procent deelneming echter voor 15.300 euro in de balans van zijn houdstermaatschappij Judicus International Holding opnemen. Rekening houdend met de willekeurig afgeboekte negatieve goodwill was de werkelijke waarde van de 51 procent deelneming volgens Lakeman zelfs 10,9 miljoen euro.

Over 2014 was het eigen vermogen van de Facultatieve Groep door de ingehouden winst van 4,3 miljoen euro tot 8,5 miljoen euro gestegen. Het 51 procent winstaandeel van Keizer bedroeg 2,2 miljoen euro. In zijn jaarrekening 2014 toonde Keizer slechts een winst van 1.300 euro. Bovendien zette hij zijn 51 procent deelneming wederom voor 15.300 euro in de balans waardoor zijn jaarrekening niet het door de wet vereiste inzicht gaf.

 

Over 2015 bedroeg het nettoresultaat van de Facultatieve Groep 5,6 miljoen euro. Het winstaandeel  van Keizer was derhalve 2,86 miljoen euro. Hij toont in zijn jaarrekening 2015 echter een resultaat van slechts 515.000 euro. Het eigen vermogen van de Facultatieve Groep is dan 10,8 miljoen euro maar Keizer blijft zijn extreem winstgevende deelneming voor 15.300 euro in zijn balans zetten. Lakeman stelt na een analyse van de gepubliceerde jaarrekeningen van de Facultatieve en Judicus dat Keizer de werkelijke waarde van zijn deelneming op onwettige wijze heeft gefixeerd op 15.300 euro en pas in zijn medio 2016 gepubliceerde jaarrekening een te kleine winst toonde.

Niet alleen Henry Keizer maar ook de toenmalige bestuursleden van de vereniging kunnen door de leden juridisch  aansprakelijk worden gesteld. Die bestuursleden gaan alleen vrijuit als zij duidelijk aan kunnen tonen door Keizer om de tuin te zijn geleid. Als zij dat niet doen, lopen zij het risico voor alle uit het wanbeleid voortvloeiende schade aansprakelijk te worden gesteld. SOBI-voorzitter Lakeman vindt dat behalve Keizer ook de voormalige bestuurders verantwoording af moeten leggen over hun handelen.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij SOBI-voorzitter Pieter Lakeman, telefoon 06-38150576 of lakeman@sobi.nl.