Gerrit Zalm spreekt niet de waarheid

26 nov 2009

Gerrit Zalm, oud directeur van DSB Bank NV, DSB Leven NV, DSB Schade NV en Hollands Welvaren Leven NV, verdedigt zich met onware argumenten tegen de beschuldiging dat hij onethische verkooppraktijken heeft geduld. Zalm stelt dat hij het verdienmodel van DSB Bank dat op koppelverkoop met koopsompolissen was gebaseerd, heeft gewijzigd in een verdienmodel zonder koppelverkoop met koopsompolissen.
Uit het jaarverslag 2008 van de DSB Leven NV dat op 31 juli 2009 door de Kamer van Koophandel is ontvangen blijkt het tegendeel. Het op 29 mei 2009 gedateerde verslag van de Raad van Bestuur meldt op bladzijde 4: ‘Omdat DSB Bank […]succesvol bleef met de verkoop van haar producten bleef de productie van DSB Leven behoorlijk op peil.’Hieruit volgt dat de productie van DSB Leven, die overwegend bestond uit de verkoop van koopsompolissen, ook in 2008 gekoppeld was aan de verkoop van hypothecaire en andere leningen door DSB Bank.

Dat het om koopsompolissen gaat blijkt uit hetzelfde verslag van de Raad van Bestuur op pagina 5: ‘Kijkend naar de economische ontwikkelingen in combinatie met de steeds verder toenemende wet- en regelgeving is de verwachting dat de productie in koopsommen sterk zal dalen. De productie tegen periodieke premie zal sterk stijgen.’

Hieruit volgt dat de verkoop van koopsompolissen in 2008 niet is gedaald maar pas in 2009 zal dalen. Bovendien blijkt uit dit bestuursverslag dat de daling in de verkoop van koopsompolissen is veroorzaakt door economische ontwikkelingen en toenemende wet- en regelgeving en niet door interne beleidsmaatregelen.

SOBI concludeert dat de heer Zalm externe ontwikkelingen achteraf als door hem ingevoerd nieuw beleid tracht te presenteren.

Geef een antwoord