Gerechtshof behandelt wrakingsverzoek van SOBI tegen dr. M.A. van Hoepen

Betreft: jaarrekeningprocedure SOBI tegen AKZO-Nobel.

De wrakingskamer van het Amsterdams Gerechtshof zal donderdag 11 maart om 09:30 uur een openbare zitting wijden aan het verzoek van SOBI om dr. M.A. Van Hoepen RA te wraken als rechter in de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen AKZO-Nobel. SOBI had in januari bij het Amsterdams Gerechtshof bezwaren tegen de heer Van Hoepen naar voren gebracht onder meer omdat hij actieve vennoot is van een van de vier grote accountantskantoren die tezamen alle AEX-fondsen controleren en als zodanig regelmatig in aanvaring komen met SOBI. De heer Van Hoepen heeft zich tegen de wraking verzet en wil als rechter op de jaarrekeningzaak van SOBI tegen AKZO-Nobel blijven zitten. De wrakingskamer zal over het geschil beslissen. De zitting zal plaatsvinden in het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht te Amsterdam. Niet uitgesloten is dat de wrakingskamer tijdens de behandeling op enig moment zal besluiten de wrakingsprocedure achter gesloten deuren voort te zetten. SOBI zal echter met klem betogen dat voor een behandeling achter gesloten deuren geen gronden aanwezig zijn.

Nieuwersluis, 9 maart 2004