Gedupeerden melkfraude krijgen geen schadevergoeding

De 212 melkveehouders die de dupe waren geworden van een grootscheepse fraude en wanbeleid in hun eigen coöperatie Heino Krause hebben geen recht op schadevergoeding. Het Gerechtshof Arnhem heeft vandaag alle eisen van de boeren afgewezen. Ze eisten gemiddeld ongeveer 150.000 euro per gedupeerde. De tegenpartij was Friesland Coberco, de zuivelcoöperatie die met de frauderende coöperatie was gefuseerd.
De fraude speelde in de jaren tachtig en betrof o.a. gesjoemel met melk en melkpoeder. Stiekem werd in speciale silo’s melkpoeder versneden met suiker. Het goedkopere nieuwe mengsel werd als volwaardig melkpoeder op de markt gebracht en voor de export ervan werd bij Europa exportsubisidie gevraagd en gekregen.
De coöperatieleden wisten niets van de fraude; het was een solo-actie van hun directeur. Hij sloot geheime contracten met Duitse melkleveranciers waardoor uiteindelijk de cooperatie zware verliezen ging lijden.
Door de fraude en het wanbeleid werden de coöperatieleden zo ernstig benadeeld dat velen daar nog hun hele leven last van zullen hebben. De reden waarom het Gerechtshof Arnhem de claim van de boeren afwijst is nog niet duidelijk. Alleen de uitspraak van het Hof is vandaag bekend gemaakt, de overwegingen nog niet.
De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI behartigt de belangen van de melkveehouders. SOBI-voorzitter Pieter Lakeman: ‘Het is een grote tegenslag voor de gedupeerden. Sommigen hadden na vele jaren van procederen de hoop al opgegeven, maar de meesten hadden nog het volste vertrouwen dat het recht zou zegevieren. Op de uitspraak van de rechter kan ik inhoudelijk overigens niet ingaan, omdat ik de overwegingen nog niet ken.’ Lakeman kan nog niet zeggen of hij namens de boeren in cassatie zal gaan, maar sluit dat zeker niet uit. Door eerdere acties van SOBI was de directeur van de zuivelcoöperatie al strafrechtelijk veroordeeld voor de fraude. Zelf lijdt SOBI overigens ook schade. De Stichting hielp de melkveehouders op basis van ‘no cure, no pay’ en heeft de afgelopen jaren alle research- en proceskosten betaald.