Fitch verlaagt rating Q-Park drie stappen na actie SOBI

27 juli 2009


Bilthoven, 27 juli 2009 – Fitch Ratings heeft de rating van de in 2007 op Q-Park uitgegeven lening van € 300.000.000 verlaagd van triple AAA naar double AA. Dat is met drie stappen in één keer. Ook zijn de vooruitzichten (outlook) verlaagd van neutraal naar negatief. De verlaging van de rating kwam ruim 24 uur nadat SOBI het ratingbureau op 20 juli per e-mail in overweging had gegeven de rating te herzien en nadat SOBI haar bevindingen op verzoek van Fitch op 21 juli telefonisch had toegelicht. Standaard & Poor’s heeft nog niet gereageerd op de e-mail van SOBI.

Volgens SOBI heeft Q-Park sinds 2007 op haar website ten onrechte de indruk gewekt dat de obligaties gedekt waren met hypothecaire zekerheden. De zogenaamde CMBS (commercial mortgage backed securities) zijn in werkelijkheid niet met hypothecaire zekerheid ondersteund, maar vormen zelf extra zekerheid voor de bankier van Q-Park. De hypothecaire zekerheden zijn in handen van de bankier van Q-Park.

De verlaging van de rating heeft vermoedelijk als belangrijkste gevolg dat de financieringskosten van Q-Park zullen stijgen en dat de obligaties enkele tientallen miljoenen euro’s in waarde dalen. SOBI-voorzitter Pieter Lakeman zegt over de verlaging van de rating: “Wij zijn verheugd over deze snelle reactie. Dit sterkt ons in ons voornemen om in de toekomst vaker analyses over Nederlandse ondernemingen aan buitenlandse ratingbureaus uit te brengen.”

Noot voor de redactie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Pieter Lakeman van SOBI, telefoon  030-2040200. Kijk ook op www.sobi.nl

Geef een antwoord