Faxbrief aan de heer Vuursteen

05 dec 2003

FAXBRIEF:  075 – 65 98 370

Aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Koninklijke Ahold N.V.
De heer K. Vuursteen
Albert Heinweg 1
1507 EH Zaandam

Nieuwersluis, vrijdag 5 december 2003

Geachte heer Vuursteen,

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van vorige week woensdag 26 november heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen toegezegd mijn vraag op welke datum de Raad van Commissarissen voor het eerst vernam dat de administratie van U.S. Foodservice niet geheel op orde was, op korte termijn te zullen beantwoorden. Na enige aandrang over de termijn waarbinnen het antwoord zou worden gegeven, deelde de voorzitter expliciet mee: ‘dat is een kwestie van dagen’. Er is inmiddels meer dan een week verlopen zonder dat de vraag beantwoord is. Het is dus geen ‘kwestie van dagen’ meer. U bent dus te laat met beantwoording.

Ik eis dat u uiterlijk aanstaande maandag 8 december ’s morgens om 10.00 uur het toegezegde antwoord, dus de bedoelde datum, zult geven. U kunt mij per fax bereiken onder nummer  0294 – 23 28 20 en u kunt mij per email bereiken onder het emailadres lakeman@sobi.nl. Uiteraard zal ik uw antwoord zo spoedig mogelijk publiek bekend maken, voorzover u dat zelf niet reeds heeft gedaan.

Indien ik op het aangegeven tijdstip geen antwoord heb ontvangen, zal Royal Ahold N.V. in kort geding gedagvaard worden.

Met vriendelijke groet,

P.T. Lakeman
Voorzitter SOBI

Geef een antwoord