Europese Commissie discrimineert verzekeraars en andere bedrijven

15 okt 2008

Enkele dagen nadat de regeringsleiders van de eurolanden de “bevoegde autoriteiten” hadden opgeroepen de boekhoudregels voor banken te versoepelen heeft de Europese Commissie aan die oproep voldaan. Banken hoeven hun beleggingen op basis van subprime hypotheken niet meer voor de reële marktwaarde in hun balans op te nemen.

Dit is een vorm van discriminatie ten opzichte van verzekeraars en andere bedrijven die wel verplicht blijven hun activa voor de reële marktwaarde in hun balans op te nemen. Een van de opmerkelijkste gevolgen van de nieuwe regeling is dat banken de bedragen die zij in 2007 hebben afgeboekt in 2008 weer kunnen bijboeken. Daardoor kunnen sommige banken enorme winsten over 2008 tonen met als gevolg dat de directieleden van die banken grote bonussen kunnen ontvangen. Dit geldt ook voor banken die volgens reële maatstaven in 2008 verlies hebben geleden.
Banken mogen vrijwel waardeloze beleggingen in het geheim voor fakebedragen in hun balans opnemen, net als in het pre-Enron tijdperk. Door deze maatregel wordt het vertrouwen van de banken onderling ondermijnd.
De Europese commissie doorkruist met deze maatregel (desgevraagd) het beleid van de lidstaten om het vertrouwen van de banken onderling te herstellen door meer dan 1000 miljard euro aan garanties af te geven.
De boekhoudregels waarin is voorgeschreven dat de activa voor de reële marktwaarde in de balans moeten worden opgenomen (IFRS) zijn enkele jaren geleden – na het Enron schandaal – ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven te veel lucht in hun balans opnemen.

Geef een antwoord