Veroordeling Ernst & Young inzake Q-Park definitief

Ernst & Young legt zich neer bij de veroordeling door de Accountantskamer inzake Q-Park. Een topaccountant van Ernst & Young, J.G.K. van der Zanden, was op 22 juni 2012 getuchtigd voor de wijze waarop hij de gemeente Maastricht had voorgelicht over een voor de gemeente zeer ongunstige deal met parkeeronderneming Q-Park. SOBI had de klacht op verzoek van parkeeronderneming P1 Holding ingediend. Doordat geen beroep is aangetekend is de uitspraak op 6 augustus 2012 definitief geworden. Daarom heeft de Accountantskamer op 27 augustus tenuitvoerlegging van de straf bevolen. Klagers en accountants moeten er overigens rekening mee houden dat hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven binnen zes weken na de uitspraak door de Accountantskamer moet worden ingesteld. Voor hoger beroep heeft men dus niet twee maanden de tijd zoals zoals onder de vroegere Raden van Tucht het geval was.

Geef een antwoord