Eigen vermogen ING roept vragen op

ING heeft gisteren meegedeeld dat zij in het derde kwartaal op beleggingen en vorderingen tezamen minder dan € 4 miljard heeft afgeschreven. Aan het eind van de tweede kwartaal waren de beleggingen € 270 miljard waard en de vorderingen € 590 miljard. De mededeling van gisteren zou betekenen dat de beleggingen en vorderingen van ING in het derde kwartaal minder dan 1% in waarde zijn gedaald. Dat is opvallend weinig omdat alle beursindexen in het derde kwartaal aanzienlijk meer zijn gedaald en ook de niet-beursgenoteerde subprime vorderingen in waarde zijn gedaald.

In het eerste halfjaar 2008 was het eigen vermogen van ING reeds gedaald van € 39 miljard naar € 29 miljard terwijl toch een winst van € 3,5 miljard euro is gepubliceerd. Duidelijk is dat ING in de eerste helft van 2008 reële verliezen buiten het resultaat heeft gehouden.