DSB Bank niet failliet door falen Ernst and Young maar door bankrun

‘DSB Bank niet failliet door falen Ernst & Young maar door bankrun’

26 mrt 2012

Bilthoven, 26 maart 2012 – De visie dat het faillissement van DSB Bank te wijten zou zijn aan falende controle door accountant Ernst & Young is volgens SOBI voorzitter Pieter Lakeman volstrekt onjuist. De falende controle heeft juist geleid tot een schadelijk vooruitschuiven en uitstel van het faillissement. SOBI meent dat  klanten en spaarders van DSB Bank door het vooruitschuiven van het faillissement ernstig zijn benadeeld. Ernst & Young hielp daarbij door ten onrechte het misleidende jaarverslag 2008 van DSB Bank goed te keuren. Het DSB-faillissement was het gevolg van een door Lakeman ontketende bankrun.

De visie dat de falende controle op zichzelf tot het faillissement van DSB Bank heeft geleid werd eind vorige week geponeerd bij de behandeling van de tuchtklacht van de AFM tegen Ernst & Young.  SOBI deelt echter de visie van Ernst & Young dat DSB Bank failliet ging door de bankrun die Pieter Lakeman in oktober 2009 ontketende. Daarmee bereikte hij dat DSB-topman Dirk Scheringa door curatoren werd vervangen en dat een door Scheringa toegezegde schamele schadevergoeding van slechts 26 miljoen euro kon worden verhoogd naar meer dan 350 miljoen euro.

SOBI deelt wel het standpunt van de AFM dat Ernst & Young  is tekortgeschoten bij de jaarrekening­controle van DSB Bank. Ernst & Young heeft ten onrechte goedgekeurd dat DSB Bank in 2008 te weinig aan de voorziening voor dubieuze debiteuren toevoegde. Hierdoor heeft Ernst & Young Scheringa in staat gesteld over 2008 een in werkelijkheid niet aanwezige winst te tonen.

SOBI juicht het toe dat de AFM actiever wordt bij het indienen van tuchtklachten tegen accountants, maar heeft niet de illusie dat de kwaliteit van het accountantswerk structureel zal verbeteren.

Geef een antwoord